ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда (СУОС)

Системи за управление на околната среда

ISO 14001

Сертификацията БДС EN ISO 14001: 2015 е помощен инструмент за намаляване на разходите, чрез ефективно използване на природни и енергийни ресурси. Това е гаранция за постоянния ангажимент за опазване на околната среда и използването на природните ресурси, като позволява подобряване на корпоративния имидж и отношенията със заинтересованите страни.

ЗАЩО ДА СЕ СЕРТИФИЦИРАТЕ ПО ISO 14001

За да бъдат конкурентоспособни, организациите се нуждаят от ефективна система за управление на околната среда. Сертификацията по ISO 14001 е стандарт за управление, признат в световен мащаб, способен да осигури доказана система за осигуряване на съответствие със законодателството. Получаването му също така позволява финансови ползи и административни предимства.

ПОЛЗВАТЕЛИ

Приемането на система за управление на околната среда дава възможност за рационализиране на контрола за спазване на действащите стандарти и закони, както и мониторинга на екологичните показатели. Сертификацията по ISO 14001 често се използва както в частния, така и в публичния сектор за повишаване на доверието на заинтересованите страни в системата за управление на околната среда на организацията.

ПОЛЗИ

 • Уверява клиентите/потребителите в ангажимента на компанията към ефективно управление на околната среда
 • Позволява достъп до субсидирани заеми както на ниво Европейската общност, така и на ниво Министерство на околната среда
 • Допринася за намаляване на разходите за застраховка
 • Улеснява диалога с асоциациите на потребителите, гражданите и властите
 • Намалява „авариите“ с административни, граждански и наказателни последици
 • Подобрява ефективността и контрола на разходите за околната среда
 • Допринася за спестяване на използването на суровини и консумация на енергия
 • Улеснява получаването на разрешения
 • Подобрява имиджа, пазарната стойност и конкурентоспособността на компанията

ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Подаване на Запитване за оферта
 • Преглед на Запитването за оферта и изготвяне на офертата
 • Получаване на офертата
 • Потвърждаване и подписване на офертата
 • Планиране на одита
 • Извършване на сертификационен одит (Етап 1 и Етап 2)
 • Вземане на решение за издаване на Сертификат
 • Издаване на Сертификат
 • Периодично наблюдение за потвърждаване на сертифицирането

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • БДС EN ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда – Изисквания и насоки за употреба
 • БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 – Изисквания към органи, предоставящи одити и сертифициране на системи за управление
Logo-Q-Aid-Europe-RGB

Q-AID EUROPE

14, Georgi Benkovski Str.
Sofia 1000, Bulgaria

България

т. +359 888 998335
info.bg@q-aid-europe.com

Италия

т. +39 030 44751
info.it@q-aid-europe.com

© 2021 Q-AID HOLDING S.r.l. All rights reserved. | P.Iva 10134120962 - Via Vittor Pisani 8, 20124 Milano | Privacy & cookie policy - Credits

Right Menu Icon