ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството (СУК)

БДС EN ISO 9001:2015

Стандартът ISO 9001 е инструмент за управление, базиран на систематизиране и формализиране на задачите, за да се постигне хомогенност на продукта или услугата и да се съобрази със спецификациите, установени от клиента. С други думи, за да бъдете сертифицирани по ISO 9001 е необходимо да документирате какво правите, но преди всичко да проверите как го правите.

ЗАЩО ДА СЕ СЕРТИФИЦИРАТЕ ПО ISO 9001

Приемането на този тип стандарт е доброволно, въпреки че в някои сектори изглежда, че прилагането му представлява „де факто“ задължение. Ето защо, сред двигателите, които подтикват компаниите да приемат ISO 9001, не могат да се пренебрегнат „препоръките“ на големите компании в най-разнообразните сектори, от строителството до енергетиката, от инженеринга до телекомуникациите и т.н. Всички тези реалности виждат в стандартите на семейството ISO 9000 и в другите специфични секторни стандарти начин да се гарантира съответствие с подходящо ниво на качество от техните доставчици и подизпълнители. Получаването на адекватна систематизация и формализиране на ключовите процеси, използвани от малките компании, е необходимо, за да се съобразят с изискванията, установени от по-структурирани компании, без да се увеличават оперативните разходи.

ПОЛЗВАТЕЛИ

Сертификацията на Система за управление на качеството (СУК) се препоръчва за всякакъв тип организации, както в частния, така и в публичния сектор, за повишаване на доверието в продуктите и услугите, предоставяни от компаниите, в отношенията между бизнесите, между търговски партньори, при избора на доставчици по веригите за доставки и при подбор за участие в търгове.

ПОЛЗИ

 • Демонстрира се способността на компанията да отговори на очакванията на клиентите и законовите изисквания
 • Позволява прилагането на ефективни процеси
 • Това е правилният избор за ефективно управление на бизнеса
 • Увеличаване на удовлетвореността на клиентите
 • Подобрява надеждността на процесите с оглед удовлетворяване и надхвърляне на очакванията на клиентите
 • Подобряване на икономическите резултати и конкурентоспособността
 • Води до подобряване на корпоративния имидж

ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Подаване на Запитване за оферта
 • Преглед на Запитването за оферта и изготвяне на офертата
 • Получаване на офертата
 • Потвърждаване и подписване на офертата
 • Планиране на одита
 • Извършване на сертификационен одит (Етап 1 и Етап 2)
 • Вземане на решение за издаване на Сертификат
 • Издаване на Сертификат
 • Периодично наблюдение за потвърждаване на сертифицирането

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • БДС EN ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството – Изисквания и насоки за употреба
 • БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 – Изисквания към органи, предоставящи одити и сертифициране на системи за управление
Logo-Q-Aid-Europe-RGB

Q-AID EUROPE

14, Georgi Benkovski Str.
Sofia 1000, Bulgaria

България

т. +359 888 998335
info.bg@q-aid-europe.com

Италия

т. +39 030 44751
info.it@q-aid-europe.com

© 2021 Q-AID HOLDING S.r.l. All rights reserved. | P.Iva 10134120962 - Via Vittor Pisani 8, 20124 Milano | Privacy & cookie policy - Credits

Right Menu Icon