ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

БДС ISO 45001:2018

Сертифицирането по ISO 45001 представлява заключителният акт на важен процес на реорганизация, въведен от компанията, за да се гарантира постоянната превенция и контрол на безопасността и здравето на служителите, въз основа на опасностите и рисковете, потенциално налични на местоработата и във връзка със сложната национална и международна регулаторна рамка.

ЗАЩО ДА СЕ СЕРТИФИЦИРАТЕ ПО ISO 45001

За ръководството на компанията сертифицирането на системата за управление на безопасността, в съответствие със стандарта ISO 45001 е гаранция за постигане на важна цел за растеж и развитие на компанията. Данните показват, че компании, със сертифицирани системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд, са регистрирали 25% намаление на честотата и 35% намаление на степента на сериозност на нараняванията. Доказано е, че системите за управление на ISO 45001 са достатъчно условие за приемане и намаляване на застрахователните премии.

ПОЛУЧАТЕЛИ

Сертификацията за безопасност, чрез стандарта ISO 45001 е цел на всяка организация, която възнамерява да засили корпоративния си имидж и да изразява и преследва политики и цели в полза на здравето и безопасността при работа (ЗБР) на персонала, които надхвърлят спазването на задължителните нормативни разпоредби и доброволно приети изисквания.

ПОЛЗИ

 • Ограничава и намалява отговорностите на работодателя за безопасност при работа
 • Намалява и управлява рисковете за работниците
 • Възползвате се от отстъпки при процедурите за финансиране
 • Намалява застрахователните премии и ви позволява да получавате други ползи, за да проверите и поддържате спазването на законодателството
 • Елиминира или намалява риска от подлагане на санкции
 • Намалява разходите, свързани с неправилно управление на безопасността при работа
 • Облекчава отношенията с компетентните органи
 • Подобрява конкурентоспособността и имиджа на компанията пред клиентите и крайните потребители

ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Подаване на Запитване за оферта
 • Преглед на Запитването за оферта и изготвяне на офертата
 • Получаване на офертата
 • Потвърждаване и подписване на офертата
 • Планиране на одита
 • Извършване на сертификационен одит (Етап 1 и Етап 2)
 • Вземане на решение за издаване на Сертификат
 • Издаване на Сертификат
 • Периодично наблюдение за потвърждаване на сертифицирането

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • БДС ISO 45001: 2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа
Logo-Q-Aid-Europe-RGB

Q-AID EUROPE

14, Georgi Benkovski Str.
Sofia 1000, Bulgaria

България

т. +359 888 998335
info.bg@q-aid-europe.com

Италия

т. +39 030 44751
info.it@q-aid-europe.com

© 2021 Q-AID HOLDING S.r.l. All rights reserved. | P.Iva 10134120962 - Via Vittor Pisani 8, 20124 Milano | Privacy & cookie policy - Credits

Right Menu Icon