ЗА НАС

СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН

Q-AID EUROPE

СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН

Q-AID EUROPE е Български орган по сертификация на системи за управление при „КЮ-ЕИД ЮРЪП“ ЕООД, предоставящ сертификация под акредитацията на ИА „Българска Служба за Акредитация“.

БСА е член на EA – European Accreditation и IAF – International Accreditation Forum и е страна по споразуменията за взаимно признаване на MLA Multi Lateral Agreement сертификации, както в Европа (EA MLA), така и в международен план (IAF MLA).

Q-AID Europe е АКРЕДИТИРАН ОРГАН за сертификация по следните международни стандарти:

• ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството;
• ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда
• ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа
• ISO/IEC 27001:2017 Системи за управление на сигурността на информацията

Органът по сертификация на системи за управление при „КЮ-ЕИД ЮРЪП“ ЕООД притежава Сертификат за акредитация – БСА рег. № 17 OCC от 31.03.2022 г., с датата на първоначална акредитация 30.03.2018 г.

ГРУПАТА

Q-AID HOLDING, чрез своите дъщерни дружества предоставя на фирмите и заинтересованите страни услуги по сертификация на системи за управление, продукти и компетентности, контрол и професионално обучение в различни сфери. Благодарение на вътрешната си организация и екипа от компетентни одитори, експерти, инспектори, опитни и квалифицирани преподаватели, Q-AID предлага прозрачни и надеждни услуги, спазвайки професионалната етика.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Подразделенията на Q-AID, ръководени от съответните отговорни лица, подпомагат фирмите във всички услуги, свързани с конкретната сфера.

АКРЕДИТАЦИИ

Групата Q-AID гарантира максимално качествено изпълнение на услугите, благодарение на компетентността потвърдена от органите за акредитация и съответните ведомства.

ЗА ICN NETWORK

Групата Q-AID е съдружник – основател на ICN, International Compliance Network, която поставя в центъра на вниманието си квалифицирането на дейности, извършвани от международни юридически лица, които работят като Компетентни органи (Competent Body) и/или като Органи от трета страна (Third Part Body), в рамките на сектора на Regulatory Compliance.

Мрежата се разраства, за да предложи по-голямо териториално покритие и разширяване на компетентностите.

Независим сертифициращ орган, който предоставя сертификационни услуги, включително в сферата на информационните технологии

Независим сертифициращ орган, който предоставя услуги за сертификация на системи за управление, продукти и квалификация на персонал

Независим орган за инспекции, който предоставя дейности за контрол и оценка на съответствието, съгласно изискванията на ISO/IEC 17020 и Industry 4.0

Компания, която предоставя услуги в сферата на управление на финансите и професионално обучение

Logo-Q-Aid-Europe-RGB

Q-AID EUROPE

14, Georgi Benkovski Str.
Sofia 1000, Bulgaria

България

т. +359 888 998335
info.bg@q-aid-europe.com

Италия

т. +39 030 44751
info.it@q-aid-europe.com

© 2021 Q-AID HOLDING S.r.l. All rights reserved. | P.Iva 10134120962 - Via Vittor Pisani 8, 20124 Milano | Privacy & cookie policy - Credits

Right Menu Icon